Primjeri vandalizma oko nas

Vandalizam, ma u kom obliku i obimu je neprihvatljiv, a ima ga svuda oko nas. Najnoviji primjer bilježimo u Travničkoj ulici gdje je polomljena jesenja sadnica jasena u dopunjenom drvoredu, a malo dalje od nje tretmanom herbicida se pokušava unuštiti još jedna. Nisu ovo usamljeni slučajevi, ističe Adnan Mešinović, zadužen za hortikulturu u Javnom gradskom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje grada, dodajući kako imaju stalne dojave o tome i iz drugih dijelova grada te da postoje dvije vrste vandala- oni koji uništavaju iz obijesti i oni što uništavaju iz interesa, jer im stabla smetaju prilazima objektima. Na inspekcijskim i policijskim organima je, kaže on, da suzbijanju vandalizam, otkrivaju i kađnjavaju vandale, a oni će, osim redovnih aktivnosti popunjavanja i zamjene postojećih drvoreda, i ove jeseni mladim sadnicama oplemeniti nove zeničke površine. – Mi forsiramo jesenju sadnju i jesenas smo, što na GGM-u, što na drugim lokacijama zasadili oko 270 sadnica, od čega je značajan dio išao na zamjenu polomljenih sadnica u drvoredima na Bulevar i u Babinoj rijeci, kaže Mešinović, dodajući kako je plan ove jeseni formiranje jednog novog drvoreda duž rijeke Bosne, od ušća Babine rijeke do Jalijskog mosta, na škarpu iznad šetnice.  (S.G.)

 

vand d vand b vand c

Share