Prijem za studente generacije

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensur Sinanović priredili su juče (srijeda,11.11.) prijem za studente generacije Dženanu Bečirhodžić, Ernu Tutić i Nermina Redžića, koji su dobili nagradu rektora za postignute rezultate u toku studija.Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak kojim je nevedenim studentima odobreno po 1000,00 KM kao nagrada za postignute rezultate u toku studija.Nagrađeni studenti su se zahvali na prijemu i dodijeljenoj nagradi te izrazili nadu da će u budućnosti svoj radni angažman vezeti za Univerzitet u Zenici kao i namjeru da ostanu i rade u Bosni i Hercegovini.Premijer i ministar su iskazali spremnost, da u okviru zakonskih mogućnosti, sa predstavnicima UNZE dogovore angažman ove troje studenta u nastavno-naučnom procesu. Ministar Sinanović je čestitajući nagrađenim studentima izrazio nadu da će oni biti primjer i uzor svojim kolegama.   (zdk.ba)

Share