Prijedlozi za rješavanje problematike u Željezari

S ciljem rješavanja nagomilane problematike privrednog društva Željezara Zenica danas je održan novi sastanak predstavnika Uprave i Sindikata ovog preduzeća sa nadležnima iz resornog federalnog ministarstva,Porezne uprave i Agencije za privatizaciju.

Predsjednik Sindikata Željezare,Esad Skomorac je za RTV Zenica potvrdio, da su zapravo održana dva sastanka,jedan u kompaniji ArcelorMittal,a drugi u Upravi Željezare.

Federalni ministar,Nermin Džindić je najavio, da će za grupu od 100-njak ranika Željezare,koji su odlukom Nadzornog odbora proglašeni tehnološkim viškom,pokušati osigurati sredstva za otpremnine.

Takođe je dato obećanje,da će uslijediti razgovori sa zvaničnicima Elektroprivrede BiH,s ciljem mogućeg angažovanja 20-tak radnika Željezare za izvođenje radova ove kompanije,te da Željezara priprema obroke za oko 1.500 rudara.

Razgovarano je i o dugu Željezare prema Poreznoj upravi,odnosno potraživanjima ovog preduzeća od federalne vlade.

Od očekivane prodaje hale „Preporoda“ i hotela „Internacional“,dio sredstava bi bio namijenjen povezivanju staža radnika Željezare.

Sa kompanijom ArcelorMittal i Pravobranilaštvom,trebali bi uslijediti novi sastanci oko pitanja skidanja hipoteke sa nekretnina,radi prodaje u maloj privatizaciji,pojasnio je Esad Skomorac.    (Š.B.)

Share