Preventivne aktivnosti Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK

Zavod za bolesti ovisnosti i ove godine najavljuje realizaciju niza preventivnih aktivnosti koje će biti realizovane u povodu obilježavanja 26. Juna, Međunarodnog dana borbe protiv droga.

Članovi stručnog tima Zavoda su danas posjetili Olovo gdje su na ulicama dijelili propagandi materijel i odgovarali na pitanja stanovnika.
Pored toga planirane su posjete Kaknju i Visokom 19. juna, 21. juna u Brezi i Varešu, 22. juna u Doboj- jugu, Maglaju, Tešnju i Usori, 23. juna u Žepču i Zavidovićima a ista aktivnost će biti provedena 24. juna  u Zenici u TC Džananović.
U toku mjeseca jula i avgusta planirane su edukacije za učesnike Ljetnog kampa Boračko jezero. Ovo je aktivnost koja se realizuje svake godine i u Zavodu je ocjenjena kao izuzetno važna zbog više razloga jer kako ističu mladi se, možda po prvi put, odvajaju od roditelja i susreću sa novim izazovima, sklapaju nova prijateljstva i ovakvim edukacijama obuhvaćen je veliki broj djece različitog uzrasta. 

 

Share