Presuda u korist Sindikata obrazovanja

Kantonalni sud u Sarajevu donio je konačnu presudu kojom je okončan upravni spor i uvažena tužba Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Federacije BiH,protiv Vlade Federacije BiH,zbog osporavanja reprezentativnosti ovog Sindikata. Na ovaj način je, nakon višemjesečne borbe Sindikata,konačno poništeno rješenje Vlade Federacije BiH,te je zaustavljen potpuno iracionalan pokušaj da se Sindikat,koji ima 17.000 članova isključi iz socijalnog dijaloga,navodi se u saopćenju kojeg potpisuje predsjednik, Selvedin Šatorović.Presudom su stvorene osnove za nastavak socijalnog dijaloga i usklađivanja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja.   (Š.B.)

 

sindikat-obraz

Share