Preporuke šta i gdje sijati

Na osnovu rezultata ispitivanja prisustva teških metala i pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području Zenica za 2014. godinu,preporuka je da se na užem području grada ne uzgajaju širokolisne kulture,salata,špinat,blitva,lucerka.
Preporučuje se uzgoj biljaka koje popravljaju zemljište apsorbujući teške metale iz zemljišta i iz zraka,a to su kupusnjače,suncokret,kopriva.Nakon uzgojnog perioda ove biljke treba da se uklone sa njiva,spale,a pepeo da se odlaže u posebna spremišta,naprimjer u hermetički zatvorenu burad.
Takođe se preporučuje da se kopriva ne bere i ne koristi kao ljekovita biljka sa područja Tetova,Gradišća,Stranjana,Gornjeg Čajdraša,Brca,Orahovice,Mutnice,Pehara i Šerića.
Popravku zemljišta treba vršiti kroz obavezno duboko oranje i đubrenje stajnjakom,navodi se u preporukama Službe za ekonomske odnose i poduzetništvo Grada Zenice i Federalnog zavoda za agropedologiju.
Ispitivanja su pokazala da je sadržaj olova u uzorcima salate i peršuna veći od graničnih vrijednosti na području Šerića,Tetova i Gornjeg Čajdraša.
Kod samoniklih biljaka-koprive, na 9 lokaliteta nađene su realtivno visoke količine olova i to na području Tetova,Gradišća,Stranjana,Gornjeg Čajdraša,Brca,Orahovice,Mutnice,Pehara i Šerića.
Veći sadržaj teških metala nađen je kod samoniklih biljaka nego kod uzgajanih biljaka.
Sirovo mlijeko nije zagađeno teškim metalima i pesticidima,a ni biljke nisu zagađane ostacima pesticida.
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. aprila ove godine,usvojen je Izvještaj Federalnog zavoda za poljoprivredu o ispitivanju zagađenosti biljnog materijala i mlijeka za 2014. godinu na području Zenice.  (Š.B.)

 

foto: arhiva-rtvze

Share