Premijer sa predstavnicima šehidske organizacije

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja su danas primili predstavnike Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona sa kojima su razgovarali o implementaciji Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i o drugim pitanjima koja su bitna za rad ove organizacije i projektima koje Organizacija planira realizovati u narednom periodu.
Predstavnici Organizacije porodica šehida i poginulih boraca su svoje domaćine informisali o preblemima s kojima se svakodnevno susreću njihova djeca. Naglasili su da je 1275 djece iz ove populacije nezaposleno od kojih je 178 ukupno završilo fakultetsko obrazovanje, što je 25% od ukupnog broja nezaposlenih. Članovi ove organizacije su naglasili da traže dosljednu primjenu odredaba Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, tj. prioritet za svoju djecu pod jednakim uvjetima u provođenju konkursnih procedura.

 

Press služba ZDK

Share