Premijer Galijašević posjetio Službu za zapošljavanje

Premijer Zeničko dobojskog kantona,Miralem Galijašević zajedno sa predstavnicima 4 Ministarstva,posjetio je Službu za zapošljavanje ZDK gdje je održan radni sastanak sa šefovima biroa rada iz svih općina ovog kantona.
-Osnovna svrha sastanka,kojem su prisustvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca je unapređenje saradnje Službe sa nadležnima kantonalnim institucijama vlasti i predstavnicima privrednog sektora u cilju smanjenja nezaposlenosti.
-Sugerisao sam da Služba za zapošljavanje u svim segmentima rada bude transparentna,da slijede programe Vlade,među kojima i program mjera štednje i da u svom radu primijene principe i dobre prakse Evropske unije,kazao je premijer Miralem Galijašević. Dodao je,da se ove godine nastavlja realizacija podrške novom zapošljavanju putem resora rada i privrede,te program prekvalifikacije putem REZ Agencije.
Direktor Službe za zapošljavanje, Marinko Kelavić je podsjetio da nova web stranica treba biti od koristi onima koji traže posao.
-Služba treba da radi sve one poslove koji su definisani registracijom,napomenuo je direktor Kelavić,naglasivši da se i ove godine programi novog zapošljavanja najvećim dijelom oslanjanju na sredstva federalnog zavoda.
-Predsjednik Udruženja poslodavaca Zenica,Mladen Perić je izjavio kako od Službe očekuje da bude istinska berza rada.   (Š.B.)

 

sluzba c sluzba b

Share