Preispitati takse i paušale JP i JU

Gradonačelnik Fuad Kasumović namjerava formirati Radnu grupu čiji će zadatak biti da u svim javnim preduzećima i javnim ustanovama, čiji je osnivač Grad Zenica, sagleda sve takse i paušale na osnovu čega će dati svoje mišljenje o objektivnim  potrebama postojanja i ukidanja istih.
Shodno tome Gradonačelnik se obratio pozivom svim klubovima stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću da u Radnu grupu predlože po jednog stručnjaka.
Stranke bi svoje prijedloge trebale da dostave u roku od deset dana od dana prijema poziva.   (zenica.ba)

Share