Pregledi učenika škole u Nemili

Stomatološka Služba JU „Dom zdravlja“ Zenica u saradnji sa OŠ „ĆAMIL SIJARIĆ“ Nemila će od 31.10.2016.god sprovoditi sistematske preglede usta i zuba učenika od 6-og do 9-og razreda ove osnovne škole. Pregledi će se vršiti u prostorijama škole, a učenici po potrebi upućivati na dalje preglede ili konsultacije vezane za oralno zdravlje. Cilj ovih pregleda je unaprijediti znanje ,te učenicima naglasiti važnost očuvanja zdravlja usta i zuba.   (JU Dom zdravlja Zenica)

Share