Predstavnici Topčić Polja od gradonačelnika

Gradonačelnik Fuad Kasumović primio je danas u gradskoj upravi predstavnike MZ Topčić Polje koji su tokom majskih poplava 2014.godine pretrpjeli štete na svojim stambenim objektima uslijed pokretanja klizišta ili zbog nanosa i naplavina koje su bujični potoci donijeli u naselja i šira područja riječnih tokova.

Prisutni su ovom prilikom upoznati da su ugroženi stambeni objekti kandidovani prema međunarodnim organizacijama i shodno povratnim informacijama prošli su prvu tehničku fazu ali još uvijek nije poznato da li će doći do realizacije projekta. Aplicirani projekt podrazumijeva individualno ili kolektivno stanovanje zavisno da li vlasnik kandidovanog stambenog objekta ima svoje zemljište za izgradnju novog objekta ili ne.

Učesnici sastanka su se složili da se uputi urgencija prema tri međunarodne organizacije koje su zajedno aplicirale za sredstva iz EU fondova, u svrhu dobijanja informacija o trenutnoj fazi apliciranog projekta.

 

Share