Predstavljeni programi poticaja u zapošljavanju

Kantonalna služba za zapošljavanje ZDK predstavila je danas članicama Saveza udruženja poslodavaca Ze- do kantona pet programa poticajnih mjera zaopošljavanja i samozapošljavanja, koje je nedavno objavio Federalni zavod za zapošljavanje. Poslodavci pozdravljaju ovakvu praksu rada Službe za zapošljavanje, pri čemu se očekuje da će više novca za ovakve programe smanjiti izraženu nezaposlenost i u ovom dijelu Federacije BiH.
Od pet aktualnih različitih programa zapošljavanja i samozapošljavanja direktor kantonalne Službe za zapošljavanje Marinko Kelavić, kao najinteresantniji, jer je najobimniji, izdvaja onaj od Federalne vlade koji ZDK donosi veoma izdašnih blizu 9 i po miliona maraka.U tu svrhu je i današnji radni sastanak sa poslodavcima ovog dijela BiH, jer ovim sredstvima će se putem Službe plaćati doprinosi zaposlenika, minimalna plaća, i to godinu dana s tim da poslodavac iduću godinu mora zadržati uposlene za istim primanjima. Zadnji zvanični podaci govore o blizu 70 hiljada nezaposlenih u ovom kantonu.
Potrebe za zapošljavanje su velike i od poslodavaca i nezaposlenih osoba,ističe Sehadet Hadžić iz kantonalne Služba za zapošljavanje. Ključni kriterij za apliciranje je da je osoba na bioru duže od 30 dana od dana objave ovih javnih poziva, a ovisno od programa šanse imaju svi, od neobrazovanih do onih sa fakultetskom diplomom.
Nakon ove, prezentacije svih pet programa zapošljavanja i samozapošljavanja biće organizovane u svih 12 općina ZDK.  (S.G.)

Share