Predstavljeni potencijali Rumunije

Na inicijativu Ambasadora Ambasade Bosne i Hercegovine u Bukureštu dr. Mile Vasića, u Zenici je u sali Gradskog vijeća održan sastanak s privrednicima s područja Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih općinskih/gradskih službi.
Domaćini su pored Ambasadora bili sekretar Grada Zenica Selver Keleštura i  predsjednik Privredne komore Ze-do kantona Šefkija Botonjić.
Ambasador je ovom prilikom predstavio potencijale Rumunije, zemlje Evropske unije, ističući da je prioritetni zadatak Ambasade BiH u Bukureštu u narednom periodu povećanje  spoljnotrgovinske saradnje Bosne i Hercegovine i Rumunije. Ukazao je na mogućnosti koje pruža rumunsko tržište.
Namjera organaizatora sastanka je da se direktnim kontaktom s privrednicima dobiju informacije o potencijalima, vrstama roba i usluga koje se nude, kako bi se predstavili rumunskoj privredi.
Mile Vasić pozvao je zainteresovane privrednike da se prijave na web sajt Ambasade BiH u Bukureštu radi uspostavaljanja baze podataka  i priprema Sajma bh privrede u Bukureštu koji se planira za proljeće iduće godine.
Sekretar Keleštura je informisao Ambasadora i privrednike da je Grad Zenica u procesu certifikacije  općina/gradova  s povoljnim poslovnim okruženjem  u okviru  projekta  BFC SEE za Jugoistočnu Evropu. Program pruža  mogućnost unapređenja  saradnje  gradske uprave i privrednika. Današnji sastanak je primjer dobre prakse neposredne saradnje diplomatskih predstavništava s lokalnim zajednicama. Takvu praksu podržali su i privrednici, koji su se pozitivno izrazili o dosadašnjoj saradnji s Rumunijom i njenim privrednicima.     (zenica.ba)

 

Share