Poziv za sredstva za sport

Služba za društvene djelatnosti Gradske uprave Zenica objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice za 2016. godinu.
Aplicirati mogu sportska udruženja-klubovi koja su registrovana u skladu sa zakonom,da imaju sjedište na području grada i da su u protekloj godini nastupali u zvaničnom takmičenju krovnog saveza.
Prijedlogom budžeta za 2016.godine za ove namjene planirano je 400.000 konvertibilnih maraka.Prijave klubova,drugih organizacija koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport u 2015 godini,a koji nisu podnijeli izvještaj o namjenskom utrošku primljenih sredstava,neće se uzeti u razmatranje.
Javni poziv otvoren je 30 dana.   (R.Š)

Share