Potpisani ugovori o zimskom održavanju puteva
Grad Zenica i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove potpisali su ugovore o zimskom održavanju puteva na području Zenice. Ugovor vrijedan 330.000 KM potpisan je sa firmama Komgrad Ze i Alba. Radi se o održavanju 288 km lokalnih puteva, te 122 km gradskih ulica i 52 km trotoara. Gradonačelnik Fuad Kasumović je od predstavnika ova dva preduzeća tražio da održavanje bude bolje i kvalitetnije u odnosu na prošlu godinu. Almas Porča i Muhamed Šibonjić predstavnici Albe, odnosno Komgrada Ze su kazali da su nabavili posipni materijal i da spremno dočekuju novu sezonu u kojoj će održavanje biti znatno bolje nego u prethodnim godinama. Ugovori o zimskom održavanju cesta stupaju na snagu 15.novembra. (N.G.)
Share