Potpisan kolektivni ugovor u ArcelorMittal Zenica

Danas je potpisan kolektivni ugovor za zaposlenike kompanije ArcelorMittal Zenica. Dugotrajni pregovori uspješno su okončani,a u sindikatu  su zadovoljni jer nije došlo do umanjena radničkih prava: Od ukupno 2.344 zaposlenika,Sindikat ove kompanije ima oko 1.845 članova,ali,kako je istakao predsjednik,Zuhdija Kapetanović,na osnovu dobijene reprezentativnosti,zastupaju interese svih zaposlenika.

Između Uprave i Sindikata ArcelorMittal Zenica potpisan je Kolektivni ugovor za period februar 2017. – februar 2018.godine. U Sindikatu su,prema riječima predsjednika Zuhdije Kapetanović zadovoljni jer su uspjeli zadržati dostignuti nivo radničkih prava a neka i poboljšati. Rad subotom neće ubuduće ulaziti u godišnji odmor,ostaju prava po osnovu noćnog,te minulog rada,koji je između dvije varijante,0,4,odnosno 0,6 po godini staža,kompromisno usaglašen na 0,5.

Generalni direktor zeničkog Mittala- Biđu Nair ističe da Uprava kompanije želi jak sindikat i zadovoljnog radnika. Od Sindikata očekujem razumijevanje jer su planirane značajne investicije,uključujući i oblast ekologije,kazao je generalni direktor.

Sindikat je kolektivnim ugovorom zaštitio i prava invalida rada.

Između Uprave i sindikata Mittal-a potpisan je i Aneks kolektivnog ugovora koji je važio u proteklih godinu dana.    (Š.B.)

 

Share