Poštuju li se prava invalida rada?

Invalidi rada, iako najbrojniji među invalidima, jer čine oko 70 procenata ove populacije, diskriminisani su po pitanju ostvarivanja određenih prava na prostoru Zenice, ukazuju iz Udruženja invalida rada Grada Zenice, ZDK, pa i Saveza ovih Udruženja na nivou Federacije.- Sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka invalididnosti, trebaju imati jednako prednost pri obavljanju poslova u javnim ustanovama i šalter salama, što nije slučaj u Zenici, pa ni u šalter sali Gradske uprave, gdje naša popilacija na istaknutoj tabli nije navedena među kategorijama koje imaju prednost, naglašava Ekrem Tutnjić, predsjednik Gradskog i Kantonalnog Udruženja invalida rada.- Invalidima rada u Zenici problem je i besplatno parkiranje vozila na parkinzima sa rampama, koje je ograničeno na samo sat vremena, a invalidi nekad nisu u prilici završiti obaveze u tom terminu, kao što je npr. slučaj u već pomenutoj šalter sali Gradske uprave, gdje su evidentne gužve, a mi nemamo pravo prednosti na šalterima, ističe Abdulah Hasanić, predsjednik Saveza udruženja invalida rada Federacije BiH.  (V.J.)

 

invalidi natpis  prava parking juli

Share