Posjeta radilištu autoceste kod Zenice

Izgradnja tunela Ričice i Pečuj, dugih oko 500,odnosno hiljadu metara, te vijadukta Ričice, dužine oko 200 metara na zeničkoj zaobilaznici koridora 5C otežavaju dosta loši geotehnički uslovi. Ipak,lider konzorcija angažovanog na ovom trenutno najvećem radilištu korodiora 5C, kompanija Euro asfalt, procjenjuje kako će svi radovi, uprkos preprekama, biti okončani do kraja naredne godine.

Ova dionica zeničke zaobilaznice duga je oko 6 kilometara, od čega je 3 kilometra trasa a po kilometar i po tuneli, mostovi i vijadukti. Najizraženiji problemi su dosta loša geologija, brojna klizišta i promjena početnog projektnog rješenja, ali zahvaljujući referencama, iskustvu naših ljudii, dobrim nadzorom i investitorom, posao ćemo okončati u zadatom roku, kaže Enver Ajanović, tehnički direktor Euro asfalta. Vrijednost radova je oko 90 miliona eura, a investitor su Autoceste Federacije BiH.   (S.G.)

 

 

 

Share