Posjeta delegacije projekta GOLD

Danas je ured gradonačelnika Smajlovića posjetila delegacija projekta GOLD (lokalni razvoj zasnovan na razvojnoj komponenti) koji u Bosni i Hercegovini i okruženju realiziraju USAID i SIDA.
Povod današnje posjete je promjena na čelu projekta, pa je ovo ujedno bila i nastupna posjeta novog direktora Gabriela Abrahama.
Projekat inače uključuje 47 općina u BiH sa ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, uključivanja privatnog sektora u donošenje razvojnih odluka, stvaranje novih radnih mjesta, efikasnije pružanje usluga na lokalnom nivou i slično.
Gosp. Abraham je upoznao gradonačelnika Smajlovića o planiranim aktivnostima u projektu, naročito sa namjerom da se izvrši selekcija najboljih općina putem sistema certificiranja BFC koji služi da općinske i gradske uprave provede kroz sistem certificiranja kojim će i potencijalni ulagači imati informaciju da određena općina ili grad imaju povoljno poslovno okruženje i da je spremna na sistematski način pomoći investitorima u zajedničkoj realizaciji razvojnih projekata.
Gradonačelnik je izrazio očekivanje da će se projekat u narednom periodu ubrzati i time omogućitii Zenici da iskaže kvalitete koje posjeduje u oblasti povoljnog poslovnog okruženja, što je i u dosadašnjem periodu više puta potvrđeno. Istakao je također potrebu da se ova institucionalna pomoć lokalnim vlastima što više konkretizira čime će se dodatno angažirati snage i resursi koje postoje na nivou lokalnih zajednica.
Projekat GOLD također ima određenu ulogu u prepoznavanju i preporuci projekata koji bi mogli biti predmetom pomoći po sistemu G2G (vlada vladi) gdje Vlada SAD-a namjerava prema određenom setu kriterija finansirati razvojne projekte u odabranim lokalnim zajednicama.
Zaključeno je da će Zenica u svakom slučaju ući u proces dobivanja BFC certifikata što će biti dodatni signal ulagačima da se radi o gradu koji prepoznaje potrebe saradničkog djelovanja javnog i privatnog sektora.   (zenica.ba)

Share