Potrebna radnica u kafeu “Dolac na Lašvi” kod Travnika. Mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa.Kontakt teklefon:061/ 791 – 020.