Portal o zagađivačima zraka

Udruženje Eko forum Zenica predstavilo je danas javnosti novi interaktivni portal, koji sadrži mapu sa lokacijama i podatke o top-10 najvećih zagađivača na području BiH. Prema zvaničnim podacima o zagađenju, prikupljenim iz zvaničnih izvora, životnu sredinu su u posljednjih nekoliko godina najviše zagađivali željezara ArcelorMittal u Zenici, termoelektrane na ugalj Elektro-privrede BiH i Cementara u Kaknju. Na web stranici eko.ba, građani, nevladine organizacije, zagađivači i organi vlasti od jutros imaju pregled potrojenja, čije emisije prelaze granice dozvoljene polucije, u pogledu ispuštanja hemijskih elemenata u zrak. Ovi podaci, prema međunarodnom i domaćem zakonodavstvu, trebali su u proteklih sedam godina, biti javni i dostupni javnosti. Portal je Eko forum uspostavio uz pomoć češke Arnike i Centra za životnu sredinu iz Banjaluke.    (S.S.)

Share