Porodilje najavile proteste pred Gradskom upravom

Neformalna grupa Porodilje Zeničko-dobojskog kantona, koje su prošle sedmice zatražile podršku i pomoć od gradonačelnika Zenice u borbi za poboljšanje finansijske situacije za svoje porodice, najavile su za iduću sedmicu proteste pred zgradom Gradske uprave u Zenici.

Grupa porodilja zatražila je od svih institucija i organa u sistemu socijalne zaštite da ureduju isplatu ionako sramotno niskih naknada za porodilje, koje u Zeničko-dobojskom kantonu iznose svega 11 konvertibilnih maraka.

Porodiljama u ovom kantonu posljednje naknade za mart isplaćene su 11. jula, iako su sredstva iz kantonalnog budžeta na račune centara za socijalni rad doznačena 4. ovog mjeseca.

U međuvremenu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona objavila je da je u radu okruglog stola, održanog na inicijativu potpredsjednice Federacije BiH, Melike Mahmutbegović u Sarajevu, u kojem su učestvovali i predstavnici kantonalne Vlade, donesen set zaključaka, kojim bi trebalo da se unaprijedi položaj nezaposlenih i porodilja u radnom odnosu. Između ostalog, istaknuta je potreba osiguravanja jedinstvenih zakonskih rješenja i pravnih mehanizama zaštite i podrške porodicama s djecom u Federaciji BiH i promjene formalno-pravnog statusa žena porodilja u radnom odnosu, na način da se njihova prava iz sistema socijalne zaštite vrate u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja. Istaknuta je i potreba za osnivanjem federalnog Fonda za zaštitu porodice i djece i najavljeno da će za provedbu ovih zaključaka biti zaduženo Federalno ministarstvo finansija.

Porodilje u Zeničko-dobojskom kantonu su više puta protestovale pred sjedištem kantonalne Vlade, zahtijevajući uredniju isplatu i povećanje naknada, a od početka ove godine uspostavljena je redovna isplata, iako se porodiljama duguju ukupno tri naknade.

-Ukoliko nam gradonačelnik Zenice ne odgovori na naš dopis koji smo mu uputile jutros, od početka iduće sedmice izaći ćemo na proteste pred zgradu Gradske uprave, – kazala nam je Sabina Dolić, predstavnica neformalne grupe Porodilje Zeničko-dobojskog kantona. (S.S.)

 

Share