Pokazna vježba CZ Grada Zenice
Danas je u zeničkoj kasarni Oružanih snaga BiH održana pokazna vježba Štaba civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja civilne zaštite Grada Zenica. Provjera spremnosti djelovanja službi zaštite i spašavanja u kriznim situacijama izvršena je u okviru vježbe “Odgovor 2015.”
Nakon informacija dobivenih iz centra CZ Visoko i Kakanj o mogućem ugrožavanju teritorije grada Zenica plavnim valom, pristupilo se provjeri istih i  poduzimanju prevetivnih mjera  i radnji. Izdata su upozorenja građanima. Aktiviran je Štab civilne zaštite. Stavljene su u pripravnost sve strukture zaštite i spašavanja, počev od policijskih snaga do službi zaštite i spašavanja.
Izvršena je procjena ugroženosti teritorije grada i proglašeno stanje prirodne nesreće. Angažovane su službe zaštite i spašavanja. Stanovništvo sa ugroženih područja je evakuisano uz pomoć Oružanih snaga i policije. Medicinsku pomoć pružale su medicinske ekipe, a smještaj i ishranu evakuisanom  stanovništvu obezbijedio je Crveni križ. I sve je izgledalo kao da je stvarno vanredno stanje. Cijelom akcijom koordinirao je Štab Civilne zaštite Grada Zenica.   (zenica.ba)
Share