Podrška Komore medicinskih sestara Nezavisnom sindikatu u zdravstvu

Naše kolege i iz NSSRZZ KBZ bore se za poštivanje Zakona o radu, ravnopravno primjenjivanje Zakona na sve zaposlene, za poštivanje Pravilnika, bore se protiv diskriminacije. Ukazuju na masovni odlazak medicinskih sestara i tehničara kako iz Kantonalne bolnice tako i iz našeg Kantona i cijele BiH.

Mi kao Komora medicinskih sestara/tehničara ZeDo Kantona podržavamo naše kolege u toj borbi jer time podržavamo i ugled naše Struke te koristimo sva raspoloživa legalna sredstva i svaku priliku da isaknemo važnost naše Struke u zdravstvenim timovima.

 

Predsjednik Komore,

Amela Porča, VŠ med sestra

Share