Podjela ruksaka romskoj djeci

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice i Centar za mlade INPUT iz Zenice izvršili su podjelu ruksaka romskoj djeci sa područja grada Zenice. U okviru ove akcije 25 romske djece je dobilo najkvalitetnije školske ruksake. Važno je naglasiti da su akcijom bila obuhvaćena romska djeca iz najugroženijih porodica koje se nalaze u evidenciji Udruženja nacionalnih manjina.

Akcija je provodena zahvaljujući donaciji bosanskohercegovačke dijaspore iz Sjedinjenih Američkih Država, a za čiji pronalazak i realizaciju je zaslužan Centar za mlade INPUT iz Zenice. Podjelu ruksaka su lično izvršili sekretar Udruženja nacionalnih manjina iz Zenice i gradski vijećnik Asim Ako Musić i Adi Salčinović ispred Centra za mlade INPUT iz Zenice.

 

 

S poštovanjem, Udruženje nacionalnih manjina Zenica

Share