Potvrđena optužnica protiv Ratka Orlandića

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici podigao je optužnicu protiv Ratka Orlandića iz Visokog, bivšeg direktora Zavoda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“.

Ratko Orlandić (66), inače tada direktorski kadar NS Radom za boljitak u tri tačke optužnice se tereti da je iskorištavanjem svojih službenih ovlaštenja, drugom pribavio korist u vidu zaposlenja. U periodu od 2012. do 2015. godine, iskorištavanjem službenog položaja i statutarnih ovlaštenja, postupajući suprotno i interesima Službe, a sa ciljem da većem broju lica pribavi korist u vidu zaposlenja u Službi i to za vrijeme trajanja Mjera štednje radi finansijske stabilizacije Službe, shodno Zaključku Upravnog odbora od aprila 2012. godine, svjestan da je tim Mjerama propisano da Služba neće primati nove zaposlenike u radni odnos, niti da će se vršiti izmjene sistematizacija, koje bi za rezultat imale povećanje izdataka ove vrste, Orlandić je odobravao zapošljavanje i zaključivao ugovore o radu sa novim. Također je, prema optužnici, na isti načn tokom 2012., omogućavao nezakonito odrađivanje pripravničkog staža određenom broju osoba.

Podsjetimo, na sve ovo je još 2014. godine ukazao i prvu krivičnu prijavu podnio Suljo Čolaković, uposlenika Službe za zapošljavanje, koji je kasnije prošao pravu torturu i maltretiranja, čak i dobio otkaz s posla, na koji je sudski vraćen. Čolaković je tada ukazao na masovno nezakonito upošljavanje stranačkih kadrova. (S.G.)

 

 

Share