Počela sanacija puta Zenica -Babino

Danas je započela sanacija dijela lokalne ceste Zenica – Babino – Arnauti, a shodno realizaciji Sporazuma o održavanju i sanaciji tog dijela ove ceste.Pripremu podloge i asfaltiranje makadamskog dijela ove saobraćajnice na poddionici u blizini naselja Kula, u dužini od 350 do 400 metara, koja je oštećena pojavom klizišta još 2014. godine, obavljaće firma Euroasfalt, sa kojom je kao društveno odgovornom kompanijom detalje radova tokom jučerašnjeg obilaska lokacije, dogovorio gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović.

-Ovi radovi trebali bi biti završeni u roku od 7 dana, a naredne sedmice i Komgrad Ze započeće sanaciju iste ceste ali kod Kamenoloma u dužini od 1.100 metara, izjavio je danas Armin Mujkić , konsultant zeničkog gradonačelnika, ističući da će radove finansirati pomenute firme, a da se ove aktivnosti provode u cilju obezbjeđenja boljih uslova života stanovnika Babinskog sliva. (V.J.)

Share