Planovi za obnovu gradskih sportskih igrališta

Za većinu igrališta i sportskih terena u gradskom području Zenice potrebna je sanacija,kako bi djeca i omladina imala sigurnost u bavljenju sportom. Na osnovu onoga što smo zabilježili na terenu,stanje i nije tako loše.Proljeće je dobrodošlo za iniciranje korisnih ideja,a neke konkretne aktivnosti se već poduzimaju.

U Mjesnoj zajednici Jalija,na lokaciji igrališta parkirani su automobili. Predsjednik Savjeta ove MZ, Hasan Pojskić konstatuje, da je to posljedica nedostatka parking mjesta za ljude koji tu stanuju.Igrališta i sportski tereni kao faktor razvoja mladih imaju veoma značajnu ulogu. Naša je dužnost djeci i mladima osigurati uslove za sigurno i sretno djetinjstvo u ovom Gradu,saopćavaju iz Snage centra.Šef kluba vijećnika Snage centra, Adnan Šabani je podnio inicijativu za obnovu igrališta na Mokušnicama.Ova stranka se odlučila da vlastitim sredstvima isfinansira dio radova i poziva ostale da učine slično ili isto u drugim dijelovima grada.„Obzirom da se na ovom terenu već svake godine tradicionalno odvija sportska manifestacija ” Ulični basket Mokušnice” pod inicijativom Udruženja za sport i kulturu ”Zop” na čijem čelu je Adi Mujkanović, pokrenuta je inicijativa za rekonstrukcijom odnosno asfaltiranjem ovog dijela terena.U naseljima Crkvice i Babina rijeka ima više lokacija sa sportskim terenima. Za neke je potrebna sanacija i obnova,dok su druga u relativno dobrom stanju,zahvaljujući entizijastima.Suprotno našim očekivanjima u dvije Gradske službe su kazali da nisu nadležni za gradska sportska igrališta. Zato je svoje viđenje i planove u ovoj oblasti predstavio Feđa Jovanović,direktor Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportkih objekata. Za početak,kako ističe, potrebno je uraditi katastar sportskih i dječijih igrališta,a nakon toga,definisati nadležnost za njihovu izgradnju,upravljanje i održavanje.     (Š.B.)

 

 

Share