Penzioneri traže ispunjenje zahtjeva

Isplata penzija najkasnije do petog u mjesecu, sanacija penzionog fonda i donošenje reformskih zakona u oblasti penziono invalidskog osiguranja, bili su i ostali glavni zahtjevi asocijacija koje okupljaju penzionersku populaciju na svim nivoima na prostoru Federacije BiH.- Sporazum o ispunjenju tih uslova Savez udruženja  penzionera Federacije BiH  sa federalnom vladom i premijerom postigao je je još u septembru prošle godine, a kako dosad nije ispoštovan, iste zaključke smo ponovno utvrdili i na nedavno održanoj Skupštini saveza penzionera, te njihovo ispunjenje iznova tražili od premijera Federacije tokom zadnjih pregovora krajem maja, navodi Mustafa Trakić, član Izvršnog odbora Saveza udruženja prenzionera F BiH i član pregovaračke delegacije penzionera. Ukoliko se pomenuta tri naša osnovna zahtijeva ne ispune do početka jula, mi ćemo pred same predstojeće izbore organizovati proteste na niovu Federacije BiH, ističe Mustafa Trakić.   (V.J.)

 

Share