Oživljavanje projekta Gradska kafana

Projekat oživljavanja Gradske kafane u Zenici je reaktiviran pri čemu bi ovaj objekat,nakon predviđenih aktivnosti, trebao biti vraćen namjeni,saznajemo u Gradskoj upravi. U okviru projektnog zadatka planirana je i sanacija fontane,kao i definisanje budućeg izgleda i namjene Trga BiH.

U toku je realizacija zaključka Gradskog vijeća Zenica sa sjednice održane krajem decembra 2016. godine po projektu objekta Gradske kafane.Članica radne grupe,Azira Kadušić,iz Službe za komunalne poslove podsjeća, da su zaključkom Vijeća predviđene dvije faze u realizaciji ovog projekta, formiranje stručnog tima koji će definisati projektni zadatak i pripremiti svu dokumentaciju,a druga faza je izbor strateškog partnera.Trenutno se vode aktivnosti na pripremi arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja gradske kafane,zajedno sa trgom ispred i oko ovog objekta. Po okončanju procedure javne nabavke pristupiće se drugoj fazi,izboru strateškog partnera,odnosno izdavanju u zakup gradske kafane radi adaptacije i privođenju namjeni.

Član Stručnog žirija za izbor najpovoljnijeg rješenja, Zvjezdan Turkić podsjeća, da ovaj projekat Gradska uprava u Zenici realizuje u saradnji sa Asocijacijom arhitekata BiH. U vezi Gradske kafane bilo je više ideja,ali će se ona vratiti prvobitnoj namjeni.Cilj je,u konačnici,kaže Zvjezdan Turkić, da se kroz novi koncept i jedno savremenije rješenje obogati širi prostor ispred Gradske uprave.    (Š.B.)

 

Share