Otvorena ambulanta u Arnautima

U selu Arnauti danas je svečano otvorena ambulanta i apoteka ,koja je izgrađena za potrebe stanovnika mjesnih zajednica Arnauti ,Babino ,Varda i Hrastovac.Izgradnja objekta realizovana je u dvije faze ,a ukupna vrijednost radova , uređenja i nabavke opreme iznosi 480.000 konvertibilnih maraka.Uslugu primarne zdravstvene zaštite u ambulanti Arnauti i apoteke koristiće blizu 4.000 mještana Arnauta ,Babina ,Varde i Hrastovca. Mještani Husnija Huseinspahić i Jusuf Arnaut zadovoljni su što zdravstvene usluge primarnog nivoa ne moraju više ostvarivati u ambulanti koja je bila udaljena 10-ak kilometara.Ambulanta porodične medicine i otvorena apoteka u budućnosti će podići kvalitet života lokalnog stanovništva.Direktorica javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica ,Selvedina Spahić-Sarajlić , naglasila je da je ostvaren osnovni cilj ,a to je približiti uslugu zdravstvene zaštite svim korisnicima.U ambulanti će biti pružane zdravstvene usluge primarnog nivoa ,što podrazumjeva svakodnevni rad doktora specijaliste porodične medicine ,timske i patronažne sestre na terenu.Gradonačelnik Zenice ,Husejin Smajlović ,izrazio je svoje zadovoljstvo što je jedan dugogodišnji problem napokon riješen ,naglašavajući da je riječ o jednom moderno opremljenom objektu.Širenje mreže ambulanti porodične medicine na području grada Zenice se nastavlja ,tako je već za ponedjeljak najavljeno otvaranje nove ambulante u Nemili.   (R.Š.)

 

ambulanta arnauti c ambulanta arnauti b

 

 

Share