Ostvarenje budžeta za 9 mjeseci 92 posto

Prihodi budžeta Grada Zenice za prvih 9 mjeseci ove godine iznose 26 miliona i 450 hiljada konvertibilnih maraka,što je u odnosu na plan izvršenje od oko 92 posto.  Pomoćnik gradonačelnika Zenice za budžet i finansije,Dževad Selimović podsjeća da je na sjednici Vijeća početkom avgusta usvojen rebalansirani ovogodišnji budžet zacrtan na iznos od 38 miliona 543 hiljade maraka.Najveći dio prihodovne strane za 9 mjeseci ove godine odnosi se na porezne prihodi koji iznose oko 14,5 miliona maraka. U odnosu na isti period prošle godine manji su za 3 posto,ali su na nivou plana. U strukturi poreznih prihoda glavnina se odnosi na PDV. Nova raspodjela indirektnih poreza,usvojena na početku godine,od strane resornog federalnog ministarstva,rezultirala je manjkom sredstava u budžetu Grada Zenice u prvih 9 mjeseci za oko 700 hiljada maraka. Što se tiče rashodovne strane,do sada nije bilo kašnjenja u izmirenju obaveza,odnosno plaća se mjesec za mjesec. Selimović procjenjuje da će sjednica Vijeća u novom sazivu biti u novembru,dok bi se Nacrt budžeta za iduću godinu mogao razmatrati na prvoj radnoj sjednici u decembru.

 

(Š.B.)

 

Share