Opomena dužnicima grijanja

Javno preduzeće „Grijanje „ Zenica je svim potrošačima, koji imaju iskazan dug po osnovu isporučene toplotne energije,uputilo opomenu da svoje obaveze izmire do kraja decembra.
Ovim dopisom prema dužnicima tretiramo period plaćanja 1. januar- 31. oktobar tekuće godine i na ovaj način u skladu sa zakonskim odredbama štitimo imovinu preduzeća i potraživanja,kako bi izbjegli rok zastare,izjavio je direktor „Grijanja“ Kasim Sarajlić.
-Opomena pred utuženje upućena je bez obzira na iznos duga,jer preduzeće, podsjeća Sarajlić,mora da zaštiti svu svoju imovinu i potraživanja i to putem sistema koji je uspostavljen odranije.
Svi korisnici daljinskog grijanja koji su u međuvremenu izmirili dug,mogu izvršiti provjeru u preduzeću „Grijanje“ ,kako bi njihova opomena bila stornirana. Sarajlić je istakao da je nagomilani dug fizičkih i pravnih lica dostigao iznos od oko 34 miliona maraka. S druge strane,ovo preduzeće izmirilo je obaveze prema kompaniji ArcelorMittal Zenica.  (Š.B.)

Share