OMS Zenica: Zijada Kurtodža Vučak u Ekumenskoj inicijativi žena
U okviru projekta Groundswell: Changing perspectives, Ekumenska inicijativa žena u saradnji sa “Li-woman” Livno, realizovala je  trodnevni  seminar na temu “I vjernice i građanke” za žene iz Bosne i Hercegovine. Seminar će uskoro biti realizovan i za žene iz Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije u saradnji s partnerskim organizacijama iz regije.
 
Seminar obrađuje teme o ljudskim pravima, jednakopravnosti i slobodi savjesti pojedinaca i pojedinke kako iz sekularne tako i religijske perspektive. Projekat je dizajniran u duhu feminističke teologije (katoličke i islamske) a vode ga dvije prominentne znanstvenice: doc.dr Zilka Spahić Šiljak i dr Jadranka Rebeka Anić. Iako su mnoge žene aktivne u javnom i političkom životu, vrlo često su suočene sa proturječnostima o rodnoj ravnopravnosti između sekularnog zakonodavstva utemeljenih u međunarodnim normama ljudskih prava i sloboda te religijskih učenja crkvi i vjerskih zajednica.
 
Glavni cilj projekta je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava, posebice CEDAW-a s porukama dviju monoteističkih religija, kršćanstva i islama. Sudionice su imale priliku da na temelju prikaza odnosa sekularizacije prema rodnom pitanju, sažetog uvida u razvoj ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku i feminističke analize svetopovijesnog naslijeđa Biblije i Kur’ana problematiziraju pitanja dostojanstva žene, rodnih teorija, odnosa u porodici i nasilja nad ženama. Kroz predavanja i vježbe su dekonstruisani uvriježeni stereotipi o rodnim odnosima koji nisu tekstualno propisani u svetim knjigama, već su promovirani i podupirani kroz dominantno muško tumačenja tih tekstova.
 
Grupa učesnica je odabrana iz regije s ciljem  da zajedno uče i razmjenjuju mišljenja i iskustva muslimanke, katolkinje, pravoslavke, ali i one žene koje nemaju religijski već filozofijski svjetonazor. Ispred Odbora za međureligijsku saradnju iz Zenice kao učesnica odabrana je gđa. Zijada Kurtodža-Vučak, dugogodišnja aktivistica i saradnica na poljima rada sa ženama vjernicama i humanitarnoga djelovanja. 
Odbor za međureligijsku saradnju iz Zenice
Share