Omogućeno formiranje Suda časti pri Ljekarskoj komori Federacije BiH

Izvještajna sjednica Skupštine Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona održana je danas u Zenici. Ovom prilikom usvojeni su izvještaji o radu i o finansijskom poslovanju i Plan rada Ljekarske komore za predstojeću godinu. Razmotrena je i donesena Odluka o dopuni pravilnika o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara u Federaciji BiH, na prijedlog Komisije za koordinaciju edukacije Federalne ljekarske komore.

Donesene su i izmjene Statuta komore, u koji će biti uneseni kriteriji za certifikovanje zdravstvenih ustanova i precizirani načini na koji će se ovi postupci provoditi. – Ono što je bitno je i da smo donijeli statutarni okvir za osnivanje Suda časti pri Federalnog ljekarskoj komori, koja će imati ulogu drugostepene instance u postupcima sankcionisanja ljekara. Na ovaj način, prekršaji ljekara moći će biti sankcionisani i privremenim ili trajnim oduzimanjem licence za obavljanje medicinske prakse, – istakao je danas predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH, primarijus doktor Harun Drljević. Podršku radu Ljekarskoj komori izrazili su članovi Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. (S.S.)

Share