Okrugli sto o “Kulturi zatvorenog društva”

O temi „Kultura zatvorenog društva“  održan je sinoć okrugli sto u organizaciji Katedre za opću kulturologiju Filozofskog fakulteta, Unije studenata,Bosankog narodnog pozorišta i Izdavačke kuće University Press. Povod za raspravu o kulturama onih društava koja su hermetička, ahistorična, u kojim postoji svaka vrsta nasilja i kolektiviteta nad individualnim bilo je izdavanje knjige Aleksandre Đurić Bosnić iz Novog Sada  „Kultura nacije: između krvi i tla“. Knjiga govori o ideološkim matricama koje su konstruisane u Srbiji 80-ih i 90-ih godina i koje po mišljenju autorice prijete kao trajna opasnost. O postojećem stanju bosanskohrecegovačkog i srbijanskog društva kroz prizmu modernih djela o važnosti otvaranja kultura Karla Popera i Radimira Konstantinovića u okruglom stolu učestvovali su i književna kritičarka Branislava Vasić Rakočević, teatrolog Nedžad Fejzić i komunikolog Damir Kukić.   (A.H.)

 

Share