Okrugli sto o borbi protiv korupcije

Borba protiv korupcije u BiH mora biti stalna i sveobuhvatna aktivnost svih segmenata društva,zaključak je okruglog stola koji je danas priređen u organizaciji Foruma građana Zenica.
Ono što je pohvalno je činjenica da postoji politička volja za primjenu nove strategije borbe protiv korupcije.
Forum građana Zenice,prema riječima Mirhunise Bektaš, zadovoljan je prisustvom političkih stranaka,ureda premijera i predstavnika Udruženja poslodavaca okruglom stolu. Kako je istakla,iskazana je politička volja za provedbu strategije borbe protiv korupcije.
Naša zemlja usvojila je Strategiju borbe protiv korupcije za razdoblje 2015-2019. godine. No,kako ističe,Dragan Slipac zamjenik direktora Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u ovu aktivnost mora se uključiti cijelo društvo.Problem je,kako naglašava,veoma složen da bi bio samo zadatak Agencije jer je korupcija u našoj zemlji postala način življenja.
Nova skupština komisija u ZDK za borbu protiv korupcije,na čijem je čelu Midhat Delić održala je prvu sjednicu na kojoj su utvrđeni modaliteti rada i odlučeno da se oformi interresorni tim,koji bi imao zadatak da sačini novi strateški dokument.
Delić je pohvalno ocijenio i potez kantonalne Vlade da se putem zvanične web stranice mogu prijaviti slučajevi eventualne koruptivne aktivnosti.  (Š.B.)

 

skup korupcija c skup korupcija b

Share