Okrugli sto o aktuelnim pitanjima i razvoju Univerziteta u Zenici

U utorak, 10. oktobra u prostorijama Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, biće održan okrugli sto o temi “Aktuelna pitanja rada i razvoja Univerziteta u Zenici. U radu ovog skupa, kako je planirano, učestvovaće prorektori, dekani, direktori Metalurškog instituta Kemal Kapetanović, Studentskog centra i Kantonalne bolnice, drugi predstavnici Univerziteta, uključujući i Uniju studenata, Skupštine, Vlade, resornog ministarstva i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici privrede i poslodavaca.

Uvodna izlaganja imaće prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici – „Predstavljanje Univerziteta sa osvrtom na strateška pitanja rada i razvoja Univerziteta“, prof.dr.sc. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici – „Pitanja upisnih politika i mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata“, prof.dr.sc. Aleksandar Karač, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici – „Naučnoistraživački rad na Univerzitetu u Zenici i podrška u realizaciji“, prof.dr.sc. Hasan Mahmutović, prorektor za finansije u razvoj Univerziteta u Zenici – „ Stanje infrastrukture Univerziteta u Zenici i predstavnik Odbora za kvalitet „Aktivnosti i značaj reakreditacija Univerziteta u Zenici u 2018.“.

 

Share