Okončana sanacija klizišta na cesti u Čajdrašu

Završeni su radovi na sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-441 , Zenica-Vjetrenice-Vitez,u naselju Čajdraš.Vrijednost radova iznosi 150 000 konvertibilnih maraka,a sredstva je obezbijedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.Direktor Direkcije za ceste Zeničko-dobojskog kantona,Refik Zeković,napominje, da su radovi započeti  krajem februara,te da je izvođač i pored svih problema posao uspio završiti u predviđenom roku.U Direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona ukazuju kako je riječ o složenom građevinskom zahvatu koji je predviđao izgradnju dvije podzide i sanaciju ceste,uz obezbjeđenje uslova za neometano odvijanje saobraćaja.   (R.Š.)

 

cajdras c cajdras b

 

Share