Okončan dvodnevni skup na temu “Otpadne vode”

U organizaciji Agencije za vodno područje rijeke Save danas je u Zenici okončan  dvodnevni skup na temu „Otpadne vode“ kao centralni događaj obilježavanja Svjetskod dana voda u BiH.Seminar je okupio preko 500 stručnjaka iz vododprivrednog sektora na nivou BiH,i tom prilikom prezentirano je preko 40 naučno stručnih radova na temu zaštite voda i problematike otpadnih voda u našoj zemlji.

Opšti opis stanja upravljanja  otpadnom  vodom  u BiH je zabrinjavajući ,a karakteristika najvećeg broja naseljenih mjesta u Federaciji BiH je nepostojanje jedinstvenog sistema skupljanja otpadnih voda te činjenica da se otpadne vode većinom skupljaju kombinovanim kanalizacionim sistemima i ispuštaju u podzemne vode što za rezultat ima da resursi podzemnih voda postaju najčešće zagađeni,čulo se tokom dvodnevnog skupa održanog u Zenici.Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić naglasio je da je neophodno iznaći sredstva za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i uređenje kanalizacionog sistema BiH.

Ohrabruje podatak da su u zadnje dvije godine pokrenuti projekti izrade  postrojenja prečišćavanja otpadnih voda i kanaliz.sistema na području 19 općina u FBiH.Konkretno kada je riječ o ZDK pokrenute su aktivnosti u nekoliko općina. Malo koje zemlje imaju prirodna bogatstva i vodne resurse i izvore kao naša zemlja stoga je neophodno promijeniti svijest i samih građanja na zaštiti prirodnih resursa i smanjenju zagađenja vode,poruka je organizatora  dvodnevnog skupa upriličenog povodom Svjetskog dana voda.    (N.A.)

 

Share