Okolišni problemi se moraju rješavati

Nećemo biti nijemi posmatrači ozbiljnih ekoloških problema u Zeničko-dobojskom kantonu! Partnerski i čim prije, uhvatićemo se u koštac sa najvećim problemima i izazovima, s ciljem unapređenja kvaliteta okoliša u Zenici, jedinstven je stav učesnika u sastanku održanom na inicijativu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona. Federalna ministrica okoliša, Edita Đapo, najavila je danas da bi nova integralna okolinska dozvola za pogone kompanije ArcelorMittal, trebalo da bude spremna do oktobra. Vršilac dužnosti gradonačelnika Zenice, Selver Keleštura, kaže da je dobio uvjeravanja da će sa federalnog nivoa biti podržan dalji razvoj i širenje kapaciteta Regionalne deponije Mošćanica, koja je ocijenjena jednim od najuspješnijih projekata integrisanog upravljanja otpadom na prostoru Jugoistočne Evrope. On je poručio da je krajnje vrijeme da se vrati povjerenje građana u institucije nadležne za provođenje okolinskog zakonodavstva.    (S.S.)

Share