Okolinske dozvole moraju biti efikasnije

Civilno društvo u BiH očekuje više veće učešće javnosti,veću transparentnosti i bolji pristup informacijama u postupcima pripreme i donošenja okolinskih dozvola,izjavio je danas Samir Lemeš,predsjednik Eko foruma Zenica na konferenciji pod nazivom „Integrirana prevencija kao sredstvo zaštite okoliša“,priređene na Mašinskom fakultetu.
-Iskustva koja imamo pokazuju, da dosadašnje okolinske dozvole nisu bile efikasne jer nisu instrument za disciplinovanje zagađivača.
Cilj konferencije je da se upoznamo sa iskustvima Češke Republike u oblasti zaštite okoliša,a najbolji sagovornik za to je naš gost Jan Kolar, direktor državne Agencije za zaštitu okoliša u Češkoj,kazao je Lemeš.
-Ne može ekonomija i profit biti iznad ekologije i stoga tražimo najbolji model za balans između ove dvije oblasti.
-Ulaganja u ekologiju,iako velika, na kraju se pokažu kao investicija,dodao je Lemeš.
Eko forum će insistirati da se u postupku donošenja novog Zakona o zaštiti okoliša F BiH,objavi zbirni izvještaj o provedenim javnim raspravama,kako bi mogao pripremiti amandmane prije usvajanja u parlamentu.   (Š.B.)

 

eko f c eko f b

Share