Ograničene posjete u Bolnici zbog prevencije gripe

U Kantonalnoj bolnici Zenica je formiran TIM za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe koji je analizirao aktuelnu situaciju u Bolnici te konstatovao da je trenutno povećan broj pacijenata sa virusnim infekcijama, ali da nema oboljelih za koje se može tvrditi da imaju gripu.Za sada nema pacijenata sa teškim komplikacijama u vidu oštećenja pluća sa ugroženom funkcijom disanja kao posljedicom virusne infekcije.Analizirane su mogućnosti prevencije gripe i  donešene određenih mjera od kojih se preporučuje da u cilju prevencije širenja virusnih infekcija među osobljem i pacijentima, a pogotovo onim kojima ove infekcije mogu dodatno i značajno narušiti postojeće zdravstveno stanje potpuno se reducira posjeta na odjelima gdje leže teški pacijenti i djeca koja će biti dozvoljena samo članovima najbliže rodbine po odobrenju šefa odjela, dok su na ostalim odjelima posjete moguće samo u predviđeno vrijeme za posjete.    (S.H.)

Share