Oglašavanje na dozvoljenim mjestima

Obavještavamo sva pravna i fizička lica da je u Zenici zabranjeno postavljanje bilo kakvih obavještenja i oglasa, uključujući i smrtovnice na mjestima koja nisu namjenska za oglašavanje, kao što su fasade zgrada, stubovi javne rasvjete, stabla drveća i slično. Poštujući pijetet prema umrlim molimo građane da smrtovnice zalijepe na mjestima predviđenim za obavještavanje, a ne na stubovima za javnu rasvjetu i druga nepropisna mjesta.
U toku je čišćenje stubova za javnu rasvjetu putem trećeg lica pa će protiv svakog lica koje se reklamira ili oglašava bez izuzetka poduzimati represivne mjere izdavanjem prektšajnog naloga.
Molimo građane da nam pomognu na identificiranju lica koja neovlašteno postavljaju razne plakate, oglase, smrtovnice i drugo na nedozvoljenim mjestima radi preduzimanja zakonskih mjera protiv istih.

Sačuvajmo lijep izgled našeg grada.

Služba za inspekcijske poslove Grada
Zenica

Share