Oglas za rješavanje stambenog pitanja branilaca

Gradska uprava Zenica objavila je Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelom jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za izgradnju stambenih objekata s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja, kupovine stambenog objekta ili stana, prilagođavanja posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili pribavljanja dozvola za gradnju, imaju branioci i članovi njihovih porodica sa prebivališten na području Zeničko-dobojskog kantona i povratnici u Republiku Srpsku, pod uslovom da nemaju riješeno stambeno pitanje, nisu bili korisnici podrške veće od pet hiljada maraka, nisu mijenjali, prodavali ili poklanjali nekretnine i da im ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 839 konvertibilnih maraka. Prijave sa dokumentacijom se mogu podnijeti do 3. maja nadležnoj službi Grada Zenice.   (S.S.)

Share