Oglas za imenovanje direktora Agencije ZEDA

Gradonačelnik Grada Zenice objavio je oglas za imenovanje direktora Zeničke razvojne agencije ZEDA na period od 4 godine.

Oglasom za ovu poziciju predviđeni su opći i posebni uslovi,među kojima visoka stručna sprema,fakultet društvenog ili tehničkog smjera,najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima razvoja, strateškog planiranja i upravljanja privrednim društvom,poznavanje informaciono-komunikacijskih tehnologija,te poznavanje jednog svjetskog jezika.

Kandidati za direktora takođe trebaju priložiti kratkoročni i dugoročni program rada Agencije.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.     (Š.B.)

Share