Oglas za članove NO javnih preduzeća

Na zvaničnoj web stranici Grada objavljen je oglas za izbor kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Zenica.Oglas je otvoren za izbor i imenovanje novih članova Nadzornog odbora u 7 gradskih preduzeća i to:  JP za prostorno planiranje i uređenje grada “, JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Gradska groblja, Tržnicu, Parking servis,JP Grijanje, te privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica.  Nadzorni odbor Preduzeća sastoji se od tri člana, a oglas za podnošenje prijava otvoren je 15 dana.   (S.H.)

Share