Održana vanredna Skupština NK Čelik

Večeras je iz drugog pokušaja održana vanredna skupština NK Čelik.Zasjedanju su prisustvovala 22 delegata,koji su upoznati sa teškom finansijskom situacijom u klubu i dugovanju prema Poreznoj upravi,kao i razlozima zbog kojih nije urađen reprogram dugovanja .Donesena je odluka o autentičnom tumačenju člana 22 statuta kluba.Ovom odlukom produžen je mandat Upravnom odboru do kraja jesenje sezone sa zadatkom da imenuje Komitet za hitnost koji će činiti pet članova.U Komitetu će biti Nihad Pašalić,Mirsad Čizmo,Adnan Nuhagić,Zijad Softić i Mirsad Ibraković.Zadatak Komiteta je da u narednih 10 do 15 dana  sačini  izvještaj o stvarnim dugovanjima kao i plan mjera na prevazilaženju trenutnog stanja. Pored toga,treba da predloži izmjene statuta ili nacrt novog statuta kluba.Takođe, obaveza Komiteta je da u narednih 20 dana  zakaže nastavak 8.redovne skupštine koja nije održana u junu ove godine.  (M.P.)

Share