Održana sjednica Skupštine ZDK

Skupština  ZDK na današnjem zasjedanju, kao vlastito, prihvatila je mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK kao i kantonalne Vlade o Nacrtu federalnog Zakona o hraniteljstvu, kojeg je Vlada Federacije BiH uputila na javnu raspravu po kantonima.-Ovaj Nacrt je podržan,ali se ne može prihvatiti predloženi model finansiranja, koji  predviđa veća izdvajanja sredstva iz budžeta kantona, pojasnio je Nurđehan Šahinović ministar  za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.Najviše vremena danas je utrošeno na raspravu da li Prijedlog Zakona o javno privatnom partnerstvu razmatrati po skraćenom postupku kako je to prvobitno predloženo i sa čime su se slagali zastupnici SDA, SBB, Stranke za BiH ili  pak Prijedlog treba ići u redovnu proceduru, zašta su bili poslanici SDP-a i DF-a. Obrizom na značaj donošenja ovog Zakona, što niko danas nije osporavao, te na činjenicu da se već dosad dosta vremena izgubilo čekajući na ovaj Zakon, nakon stranačkog usaglašavanja tokom tražene pauze, svi poslanici kantonalne Skupštine prihvatili su njegovo razmatranje po skraćenom postupku, a potom većinom glasova i donijeli Zakon o javno privatnom partnerstvu, koji bi trebao pokrenuti investiranje, brži razvoj i zapošljavanje  u ovom kantonu.Skupština ZDK prihvatila je po skraćenom postupku i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, koji je sada usaglašen sa ranijom skupštinskom odlukom o prerastanju zeničkog Zdravstvenog u Medicinski fakultet, a čija bi prva generacija studenata trebala biti upisana u iduću akademsku  godinu, a poslanici su danas glasali i za pokretanje dva nova studija drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu. Riječ je o studiju Lokalni i ekonomski razvoj i politika, te Poslovne i javne finansije.Inicijativa skupštinskog poslanika Senada Trake za izmjenu odnosno dopunu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njhovih porodica, danas nije dobila zeleno svjetlo Skupštine ZDK.   (V.J.)

 

skupština b

Share