Održana sjednica GV Zenica

U četvrtak je održana šesnaesta sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda.Usvojen je Zapisnik sa petnaeste i vanredne sjednice Gradskog vijeća Zenica.Nakon vijećničkih pitanja i usvajanja zapisnika vijećnici su razmatrali izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u 2015. godini.Razmatrajući Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica usvojen je, pored ostalih, zaključak kojim se daje saglasnost v.d. gradonačelniku da formira stručni tim sa zadatkom izrade mjera za sanaciju stanja JP “Grijanje” u roku 90 dana, kao i da nastavi aktivnosti na iznalaženju trajnog izvora toplinske energije.O realizaciji zaključaka Vijeće će biti blagovremeno obaviješteno.Vijeće je nakon provedene rasprave usvojilo Izvještaj o poslovanju sljedećih javnih preduzeća: “Vodovod i kanalizacija“, „Gradsko groblje“, “Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica“, „Regionalna deponija Mošćanica“, „Komgrad ZE“, „RTV Zenica“, „JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata“ „Tržnica“ i „Parking servis“.Prilikom razmatranja Izvještaja o poslovanju JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica usvojen je Zaključak kojim Vijeće izražava opredijeljenost da se obavezno zadrži djelatnost funkcionisanja javnog prevoza u gradu Zenica, kao i da se da saglasnost v.d. gradonačelniku da u roku 90 dana u saradnji sa upravom preduzeća i resornom službom Gradske uprave imenuje stručni tim koji će predložiti konkretne mjere sanacije stanja u preduzeću.Vijeće je razmatralo i usvojilo izvještaje o radu javnih ustanova u 2015. godini i to: JU „Dom zdravlja“ Zenica i JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica.Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa JP „Tržnica“ Zenica sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za drugu fazu GGM Zenica (potez: Bojin Vir – Drivuša) uključivo most preko rijeke Bosne na potezu Drivuša (Luke – Perin Han).Nakon prezentacije JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica, usvojen je prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana Mokušnice i prijedlog Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana Mokušnice.Usvojeni su i prijedlog Zaključka o formiranju građevinske parcele i prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, prijedlog Zaključka o utvrđivanju prodajne cijene zemljišta iz Odluke GV br. 01-31-4981/16 od 25.02.2016. godine i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica za upis prava upravljanja i korištenja u k.o. Zenica I – „Autobuska stanica“.Usvojen je i Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja.   (zenica.ba)

 

Share